Missie

MSIVO  is een multiculturele stichting die zich actief inzet voor de multiculturele samenleving in Zeist met als doel Marokkanen sterker maken door actief mee te doen en bij te dragen aan de samenleving.

Visie

Zelfredzaam, zelfstandig, onafhankelijkheid en gelijkwaardigheid staan voor in onze visie. Door de achterban te stimuleren tot meedoen en initiatieven te ondersteunen vergroten wij de sociale verbondenheid van mensen in kwetsbare en kansrijke posities. We staan letterlijk en figuurlijk dichtbij de bewoners  om de kansen te vergroten, mensen te ontwikkelen en mee te doen aan en in de samenleving.

Doestelling

De belangrijkste doelstelling van de stichting is om de integratie binnen de multiculturele samenleving te doen ontwikkelen. De voornaamste kernbegrippen voor onze doelen zijn:

 • Ontmoeting, dialoog, veiligheid en verbetering van gezondheid,
 • Hulp aanbieden en bruggen bouwen tussen onze achterban en diverse instellingen en groepen.
 • Het nastreven van een sociale en leefbare maatschappij waarin het Marokkaanse gemeenschap harmonieus naast autochtone en andere allochtone gemeenschappen mogen samenleven.
 • Het tegemoetkomen aan allerlei behoeftes van de Marokkaanse gemeenschap zowel op interculturele als recreatieve fronten en het ontplooien van sociaal-culturele activiteiten ter bevordering van integratief factoren in de Nederlandse samenleving.
 • Optimaal overdragen van kennis en informatie via een mediale spreekbuis dat de zorgen en problemen van de Marokkaanse gemeenschap naar voren brengt.
 • Het opzetten van een flankerend beleid m.b.t. onderwijs, opvoeding, sociale zaken, huisvesting, cultuur, recreatie, gezondheidszorg en bestrijding van ontsporing


Wat willen wij bereiken?

 • Bewoners motiveren, activeren en ervaring laten opdoen met verbetering van de leefbaarheid en veiligheid in de buurten
 • Zorgen voor een ontmoetingsplekje, waar allochtonen en autochtonen elkaar kunnen ontmoeten, met het doel de sociale cohesie in de samenleving te verbeteren.
 • Jongeren stimuleren om niet vroegtijds hun school te verlaten.
 • Jongeren stimuleren om niet op straat te hangen
 • Etnische minderheden in de samenleving ter steun bijstaan
 • Kwetsbare groepen in de samenleving ondersteunen bijvoorbeeld mensen met licht beperking en problemen.